اوج خلاقيت و ابتکار،
آثار فنی هنری ماندگار
با شرکت به نگار
تخصص ما:
  ايجاد نرم افزار
  طراحی وب سايت
  اتوماسيون تحت وب
  ارائه راه حل های جامع
  توليد برنامه های تلفن همراه

به نگار يک شرکت نرم افزاری است که از همراهی يک تيم فنی کارآزموده تشکيل گرديده است. اين شرکت بصورت تخصصی روی سيستمهای مبتنی بر وب و نرم افزارهای تلفن همراه کار می کند. ما با بهره گيری از تيم فنی مجرب توانسته ايم در عرصه نوظهور اينترنت و وب، قدرتمندانه حاضر شويم و به ارائه سايتهای تخصصی و نرم افزارهای تکنيکی بپردازيم.

   تخصص ما

تخصص ما، طراحی و توليد نرم افزار است. ما قسمتهای تکنيکی کار را به مهندسين متخصص و بخشهای هنری و زيبائی شناسی کار را به هنرمندان طراح می سپاريم.

   تحقيق و توسعه

تحقيق و توسعه (R&D) همواره بخش مهمی از فعاليت شرکت است. پرسنل ما همواره درحال تحقيق و مطالعه روی روشهای جديد و تکنيک های روز هستند. لذا کارآمدی اين شرکت متکی به دانش است. توجه اين شرکت به فناوريهای روز دنيا و بهره گيری از نوآوريهای اخير در زمينه وب، ما را در دستيابی به سيستمهای قوی و توانمند موفق نموده است.

   ديدگاه ما

ما به روشهای موجود در صنايع داخلی بسنده نمی کنيم و نگاهی فراتر به آينده داريم. نگاهی که توسعه و بهبود را يک فرآيند دائم و هميشگی می داند. لذا، ما هميشه برای شما پيشنهادات تازه ای داريم. پيشنهاداتی درجهت بهبود کيفيت و افزايش بهره وری و ارائه سرويس بهتر.

آنچه که شرکت به نگار همواره سرلوحه برنامه های خود قرار داده است: محصول قوی و رضايت مشتری است.
ارتباط و همراهی مستمر ما با مشتريان، زنجيره ای از مخاطبين رضايتمند را تشکيل داده که همواره پشتوانه شرکت در تداوم راه بوده اند.
ما با مشتريان خود همراه می مانيم.

آيا می دانيد در حال حاضر بيشترين تعداد کاربران اينترنت در خاورميانه متعلق به چه کشوری هستند؟ بله ايرانيان هستند. مرجع: Internet World Stats
اين آمار حضور فعال تر شما را در فضای اينترنت طلب می کند.
در اينترنت می توانيد:
  بهتر بازاريابی کنيد
  بهتر سرويس بدهيد
  بهتر شناخته شويد
  بهتر مشتريان را بشناسيد