اهداف ما:
  ارائه کار قوی
  رضايت مشتری
  افزايش بهره وری

شرکت به نگار با هدف توليد محصولات قدرتمند نرم افزاری و ارائه خدمات جديد برپايه فناوری روز اينترنت، در سال 1384 تأسيس گرديد.
شرکت به نگار ديدگاه عميقی نسبت به توليد محصول و محتوی در اينترنت دارد. مرغوبيت کالا درحدی که قابليت عرضه در بازار خارج را داشته باشد، ارتقاء سطح سرويس دهی به مشتريان، بهبود سطح طراحی، و پاسخگوئی مسئولانه به امور مشتريان همواره نصب العين مسئولين اين شرکت است.

همچنين، به نگار می کوشد تا شرائط و بستر مناسبی را مهيا کند تا سازمانها و نهادها از اينترنت به عنوان ابزاری قدرتمند (و نه تشريفاتی) برای پيشبرد اهداف کاری خود استفاده کنند. نتيجه اين امر، توليد محصولات نرم افزاری موفق (شامل سيستم خبری ”استوديو خبر“ و نرم افزار آنلاين آرشيو تصاوير ”استوديو عکس“) و سايت های متعدد اينترنتی پرمخاطب بوده است.

   کمک به اهداف شما

ديدگاه ما، کمک به موفقيت مشتريان از طريق اينترنت است. حضور بهتر در اينترنت فقط به معنای داشتن سايتی زيبا نيست.
تقويت روابط عمومی شرکت يا مؤسسه شما، معرفی بهتر خدمات و فعاليتهای شما، پوشش محدوده وسيعتری از مشتريان، تسهيل امور داخلی و عمليات سازمانی، کاهش هزينه ها و افزايش راندمان کسب و کار شما، همگی راه را برای دستيابی به موفقيتهای سازمانی شما هموار می کنند.
تمامی اين امور از طريق سيستمهای تحت وب قابل دستيابی است. ما همه تجربه و تخصص خود را بکار می گيريم تا آنچه از فضای اينترنت ساخته است، در خدمت کسب و کار شما قرار گيرد.

   سطح بالاتری از طراحی و اجرا

ما آمده ايم تا در طراحی سايت حرف تازه ای بزنيم. روشی از طراحی برگرفته از هنر، و با تمرکز به نياز شما و شناخت دقيق مخاطبين شما.
ما پيش از شروع طراحی، مشخصات کار شما و مشتريان شما را مورد مطالعه قرار می دهيم. ما در طراحی به نياز شما توجه ويژه ای داريم. اين توجه عميق، باعث انطباق کامل محصول با اهداف شما خواهد بود.

   حضور در عرصه های بين المللی

ما عرصه اينترنت را فراتر از بازار داخل می دانيم. از اين روی در تمامی فعاليتها، به بازارهای بين المللی هم توجه می کنيم. اکنون نيز درحال بررسی و بازاريابی محصولات در خارج ايران هستيم.

   نوآوری

خدمات بهتر در عرصه وب، بر نوآوری استوار است. به گونه ايکه هر روزه شاهد تولد فناوريهای جديد در اين محيط هستيم. شرکت به نگار، نوآوری را کليد برتری در ارائه محصولات خود می داند.
تلاش ما در ارائه نوع متفاوتی از کار است. اين تفاوت، در نوآوريها نهفته است.

   خدمات بيشتر، کيفيت بهتر

مرغوبيت نرم افزار امری نيست که دفعتا حاصل شود. اين، کاربران هستند که با ارائه نظرات و انتقادات خود، ذهن طراحان را نسبت به واقعيت روشن می کنند.
ما معتقديم بدون بهره گيری از بازخورد مشتريان نمی توانيم کار خود را بهبود بخشيم. بدين ترتيب، از طريق ارتباط مرتب با مشتريان و دريافت مستمر نظر استفاده کنندگان، هم توان پاسخگوئی خود را افزايش می دهيم و هم کيفيت محصول را دائما بهينه می کنيم.
ديدگاه ما، ارائه خدمات بيشتر به مشتريان و در نتيجه حصول به کيفيت بالاتری در محصولات است.

تعداد سايتهای اينترنت طی سالهای 2000 تا 2010 از 10 ميليون به حدود 85 ميليون سايت رسيده است. مرجع: NetCraft
آيا شرکت يا سازمان شما هم جزو اين آمار قرار دارد؟
سايت شما می تواند باعث:
  افزايش شهرت در بازار
  افزايش قدرت در رقابت
  افزايش محبوبيت در مخاطب
گردد.
آنچه در مورد مخاطبان خود بايد بدانيد:
  نوع مخاطبان
  نياز مخاطبان
  زبان محاوره مخاطبان
  روش ارتباطی مخاطبان